Mükéné

Az ősi Mükénai fellegvárába, útban Argosz felé, Korinthosztól 41 km-re, Fichtia falunál kell letérni, bal kéz felé, ahol tábla is jelzi, hogy onnan már csak 4 km a Mükénéi ásatási területig. A vártól nyugatra levő dombon levő parkolóból belátható Mükéné és az egész történelmi táj, a Zarosz-hegy komor árnyékéban emelkedő akropolisz.

Az ősi fellegvár maradványai, a híres Oroszlánkapu láttán, szinte hinni véljük, hogy azt Perszeusz valóban a küklopszok, az egyszerű óriások segítségével építette.
Az Oroszlánkapu a jobbára küklopikus falú vár északnyugati sarkában áll. A kaput két bástya fogja össze. A monumentális bejárat három roppant nagy kőtömbből áll, melyeknek súlya külön-külön meghaladja a 20 tonnát. E fölött áll Európa egyik legősibb nagyszobrászati alkotása, melyről a kapu a nevét nyerte.
Schliemann, a Homérosz nyomán elindult kutató a "sok aranyú" Mükénaiban talált rá Atreusz kincsesházára, más néven Agamemnón sírjára, mely a közeli faluba vezető út mellett található. Ez egyik legszebb és legjobban konzerválódott mükénéi emlék. Agamemnón aranymaszkját a Görög Archeológiai Kincsek Múzeumában őrzik, Athénban.

A romterületen jól láthatók a tátongó síraknák, a hellenisztikus fal és az utak maradványai. Egyszerű felsorolásuk is jelentős lista lenne. Balra látható a kapuőrség szobája, majd feltűnik egy mintegy 28 m átmérőjű kör alakú építmény, s ebben a tátongó sírkamrák. Ez az un. A-sírkerület, ahol Schliemann 1876 decemberében feltárta és napvilágra hozta minden idők egyik legszenzációsabb archeológiai leletét.

Az Akropolisz keleti végén tárták fel a különösen jól megépített palota, az un. oszlopok háza alapjait. Az úton jobbra látható Aigiszthosz tholosz-sírja, a beomlott kupolájával és a hozzá vezető hosszú folyosós bejárattal, a dromosszal. Ezzel szemben áll az un. Klütaimnésztra-sír, melynek kupolája szintén beomlott.
A fellegvár egyéb látnivalói között a sokkal később feltárt B-sírkerület érdemel figyelmet, ahol gazdasági számadatokat tartalmazó lineáris B táblácskákra bukkantak.

Az Oroszlánkapuhoz vezető úttól északra látható az i.e. XV. századból való, un. oroszlán kupolasír, eléggé romos állapotban. Az ásatási területen, a közeli Mikini faluba vezető műút mellett tárták fel a mükénéi lakóházakat, melyek a bennük levő tárgyakról lettek elnevezve, mint pl. a pajzsok, a szfinxek vagy az olajkereskedő háza.

Atreusz sírboltja mellet, a domb több más tholosz-sírt is rejteget. Sajnos, az idő folyamán valamennyit kifosztották.